زمان آینده در ترکی استانبولی (آموزش ویدئویی جامع به زبان ساده)

آموزش گرامر ترکی استانبولی
آموزش قواعد زمان آینده در ترکی استانبولی

در زبان ترکی همانند زبان فارسی، زمان آینده در ترکی استانبولی برای بیان وقوع کار و رخدادی در آینده به کار برده می‌شود. یادگیری زمان آینده در زبان ترکی استانبولی بسیار ضروری است. زیرا از طریق یادگیری گرامر زمان آینده می‌توانیم درباره وقایع آینده و رویدادهایی که هنوز اتفاق نیفتاده است صحبت کنیم. در این مقاله آموزش زبان ترکی استانبولی رایگان قصد داریم به صورت کامل ساختار جملات در زمان آینده را به شما آموزش دهیم.

ویدئو آموزش زمان آینده در زبان ترکی استانبولی

محمود قیمی، مدرس زبان ترکی استانبولی، به شما کمک می کند تا به بهترین شکل گرامر ترکی را فرا بگیرید!

حالت مثبت زمان آینده در زبان ترکی استانبولی

افعال زمان آینده با افزودن پسوندهای acak/ecek ایجاد می‌شوند. دقت داشته باشید که برای فعل هایی که آخر آن ها صدا دار است، از پسوند های yacak/yecek  استفاده می‌شود. جملات زمان آینده با اتصال این پسوندها به همراه شناسه ( پسوند های شخصی) به ریشه فعل ساخته می‌شوند.

فرمول ساخت جمله زمان آینده در ترکی استانبولی

+  ریشه فعلacak / ecek (پسوند های شخصی) شناسه +

این فرمول به صورت کلی نحوه ساخت جمله زمان آینده در ترکی استانبولی را نشان می‌دهد. اما باید به صورت کلی به منفی، مثبت یا سوالی بودن جمله نیز توجه داشته باشید که در ادامه به صورت کامل این موارد را توضیح خواهیم داد. شما می‌توانید در دوره آموزش زبان ترکی استانبولی به صورت کامل و جامع با انواع جملات زبان ترکی و نکات مهم گرامری و نحوه به کارگیری جملات در مکالمه شوید.

e, i, ö, ü

a, ı, o, u

ضمایر شخص

im

ım

Ben

sin

sın

Sen

o

iz

ız

Biz

siniz

sınız

Siz

ler

lar

Onlar

نکات مهم :

 • در شرایطی که آخرین حرف صدا دار فعل (a, ı, o, u) باشد، از پسوند acak و در صورتی که آخرین حرف صدادار  (e, i, ö, ü) باشد از پسوند ecek برای ساخت جمله زمان آینده در ترکی استفاده می‌کنیم.
 • در ضمایر اول شخص مفرد و جمع ben/biz)) حرف «k» موجود در پسوند به حرف «ğ» تبدیل می‌گردد.

مثال :

 • Ben kitab okuyacağım من کتاب خواهم خواند.
 • Sen gü تو خواهی خندید.

حالت منفی زمان آینده در زبان ترکی استانبولی

در زبان ترکی استانبولی برای ساخت حالت منفی زمان آینده با در نظر گرفتن حرف آخر ریشه‌ی فعل از پسوندهای me / ma استفاده می‌کنیم. احتمالا این سوال برای شما به وجود آمده است که چه زمان از پسوند ma  و چه زمان از پسوند me استفاده کنیم؟ نکته مهمی در این جا وجود دارد که در ابتدای مقاله نیز به آن اشاره کردیم. هر زمان آخرین حرف صدا دار ریشه‌ی فعل A-I-O-U بود از ma  و اگر آخرین حرف صدا دار فعل  یکی از حروف E-İ-Ö-Ü بود از me استفاده می‌کنیم.

فرمول و ساختار حالت منفی زمان آینده :

پسوند منفی +  ریشه فعل(ma / me) +  پسوند زمان آینده( yacak / yecek) +پسوند های شخصی

نکات مهم :

 • همان طور که می‌دانید، در زبان ترکی استانبولی دو حرف صدا دار در کنار یکدیگر قرار نمی‌گیرند. به همین دلیل باید به این نکته دقت داشته باشید که بین پسوند منفیma/me)) و پسوند زمان آینده، حرف میانجی Y از حروف الفبای ترکیه را قرار دهید. به صورت کلی حرف y در شکل منفی زمان آینده قرار می‌گیرد.
 • در حالت منفی زمان آینده همانند حالت مثبت، در اول شخص مفرد و جمع، حرف kبه ğ تبدیل می‌شود.

مثال :

 • seni sevmeyeceğim دوستت نخواهم داشت.
 • Onunla konusmayacağız با اون حرف نخواهیم زد.

پیشنهاد می‌شود برای اینکه تسلط بیشتری روی ساختار جملات زمان آینده داشته باشید، خرید کتاب آموزش زبان ترکی استانبولی مانند مجموعه کتاب های Yeni-Hiti را در برنامه خود قرار دهید. بهترین راهکار این است که به صورت مداوم جملات کتاب را بخوانید و تمرین های آن را به طور منظم انجام دهید.

حالت سوالی مثبت زمان آینده در زبان ترکی استانبولی

برای سوالی کردن جمله زمان آینده در زبان ترکی، باید بعد از بن فعل پسوند acak/ecek قرار دهیم و سپس فعل را به دو نیم تقسیم کنیم. در نهایت mı/mi را به همراه شناسه به انتهای فعل اضافه می‌کنیم.

فرمول و ساختار جمله سوالی مثبت زمان آینده:

(mı/mi)  +  پسوند زمان آینده (acak / ecek) + فعل

مثال:

 • Sen konuŞ+ acak+ mı + sın? تو می‌خواهی صحبت کنی
 • Siz television izley + ecek+ mi +siniz شما می‌خواهید تلویزیون تماشا کنید؟

نکات مهم :

 • پسوند سوم شخص جمع یعنی onlar در حالت سوالی کردن جمله آینده، از این قائده مستثی است و تنها mı/mi به انتهای فعل اضافه می‌گردد.
 • در حالت اول شخص مفرد و اول شخص جمع نیز برای اینکه از کنار هم قرار گرفتن دو حرف صدا دار جلوگیری شود، حرف میانجی y بین پسوند زمان آینده و فعل قرار می‌گیرد.

حالت سوالی منفی زمان آینده در زبان ترکی

نحوه ساخت جمله سوالی منفی آینده در زبان ترکی استانبولی دقیقا مشابه با حالت سوالی مثبت است. بعد از ریشه فعل پسوندهای mayacak/meyecek اضافه می‌شود و بعد از آن،  mı/mi به همراه شناسه قرار می‌گیرند. همانند حالت سوالی مثبت، حالت سوم شخص نیز از این فرمول تبعیت نمی‌کند.

 دانستن ساختار جمله زمان آینده در زبان ترکی استانبولی به شما کمک می‌کند که به راحتی در خصوص انواع شغل ها به زبان ترکی استانبولی ، انواع غذاها و موضوعات دلخواه صحبت کنید و سوالات خود را بپرسید.

فرمول و ساختار جمله سوالی منفی زمان آینده:

(mı/mi)+  پسوند زمان آینده (mayacak/meyecek) + فعل

مثال:

 • Sen izle + meyecek + mi+ sin? تو نمی‌خواهی تماشا کنی
 • Biz orda ol+ mayacak +mı+ yız? ما اونجا نخواهیم بود

جمع بندی

زمان آینده در زبان ترکی استانبولی به عنوان یکی از زمان‌های اصلی در ساختار و گرامر این زبان تعریف می‌شود. زمان آینده در ترکی به شیوه‌های مختلفی می‌تواند در ساختار جمله استفاده شود و در مکالمات روزمره و نوشتار های رسمی به کار برده می‌شوند. یادگیری این زمان قدم مهمی در یادگیری و استفاده از زبان ترکی استانبولی است و به زبان‌آموزان کمک می‌کند تا مفاهیم پایه ای زبان ترکی را به درستی بیاموزند و در مکالمات روزمره استفاده کنند.

سوالات متدوال :

زمان آینده در ترکی استانبولی چگونه ساخته می‌شود؟

زمان آینده در ترکی استانبولی با اضافه شدن پسوند های acak/ecek به ریشه فعل ساخته می‌شود. برای فعل هایی که آخر آن ها صدا دار است، از پسوند های yacak/yecek  استفاده می‌شود.

زمان آینده در زبان ترکی چه کاربردهایی دارد؟

زمان آینده ساده برای بیان تصمیمات یا نیت‌های آینده، پیش‌بینی وقوع رویدادها یا شرایط آینده و برای اعلام وعده‌ها یا تعهداتی که افراد در آینده قصد دارند به آنها عمل کنند، کاربرد دارد.

چه فعل‌هایی در زمان آینده ترکی استانبولی تغییر می‌کنند؟

بسیاری از فعل‌ها در زمان آینده ترکی استانبولی تغییر نمی‌کنند و به همان صورتی که در زمان حال به کار می‌روند باقی می‌مانند.

چگونه ساختار جملات زمان آینده را در ترکی استانبولی تمرین کنیم؟

با استفاده از کتاب های آموزشی زبان ترکی استانبولی و حل تمرین های کتاب، مشاهده فیلم و سریال و گوش دادن به موزیک می‌توان ساختار جملات را به صورت مداوم تکرار و تمرین کرد.

چگونه جمله سوالی زمان آینده در زبان ترکی استانبولی بسازیم؟

برای ساخت جمله سوالی زمان آینده کافیست پسوند acak/ecek را کنار فعل قرار دهیم و در انتها mı/mi را به همراه ضمیر های شخصی به فعل اضافه کنیم. در حالت منفی نیز پسوند mayacak/meyecek را مطابق مراحل قبلی به فعل اضافه کنیم.

چگونه جمله منفی زمان آینده در زبان ترکی بسازیم؟

با استفاده از فرمول و ساختار (mı/mi) +  پسوند زمان آینده (mayacak/meyecek) + فعل به آسانی می‌توان یک جمله منفی در زمان آینده ساخت.

دوست داری همین امروز شروع کنی؟ دوره رایگان برات مناسبه

490.000توماندسترسی رایگان
ثبت نام دوره
مشاوره رایگان 0912 - 5192095

مقالات مشابه

نظرات کاربران

تمام حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به زبان ترکی می‌باشد.

سبد خرید

Empty cart هنوز هیچ دوره ای اضافه نکرده اید.