یادگیری سریع زبان ترکی استانبولی با محمود قیمی

آموزش زبان ترکی استانبولی به عنوان یک کشور همسایه از چند جهت اهمیت دارد. 

  • بیش از 150 میلیون نفر در جهان و در ده کشور به زبان ترکی استانبولی صحبت می کنند
  • رتبه قابل قبول دانشگاه های ترکیه برای ادامه تحصیلات
  • مهاجرت به ترکیه و زندگی در کشوری که به زودی جزوی از اروپا خواهد شد
  • مشغول شدن به یک فعالیت پردرآمد در ترکیه
  • نزدیکی بسیار زیاد این زبان به زبان هایی مانند آذری، ترکمن، و ازبک

در این سایت سعی شده با آموزش های رایگان، مقدمات یادگیری زبان ترکی را برای هموطنان ایران فراهم کنیم. من محمود قیومی تمام تلاش خود را برای ساخت بهترین دوره زبان ترکی در ایران را انجام داده ام.

turkey